Privacy Policy

De websites worden beheerd door Best Alarm System. Tijdens uw bezoek aan onze internetsites kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Best Alarm System zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Best Alarm System bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsites nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Best Alarm System verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsites ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsites en/of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie
Best Alarm System tracht niet via deze internetsites gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Best Alarm System instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Best Alarm System kan informatie over het gebruik van deze internetsites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Als u vragen hebt over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@best-alarm-system.eu

Wijzigingen privacy statement
Best Alarm System behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
©Best Alarm System, 2019-heden